pondělí 17. října 2016

Nábor nových příslušníků pozastaven !

Vyhlašujeme STOP STAV na NÁBOR NOVÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ k naší rotě !


O konkrétním zařazení na systemizované místo rozhoduje velitel praporu při personálním pohovoru.

Kontakt:

Email: waicm@army.cz
Tel : 973280536


středa 15. července 2015

Informace o naší jednotce

Naše jednotka vznikla k 1. 7. 2007, v rámci 41. mech. praporu, z vybraných dobrovolníků, hlásících se tehdy z krajských jednotek Aktivních záloh. Stalo se tak při příležitosti vzniku dalších jednotek AZ u vybraných bojových útvarů. Adaptační schopnosti jednotky se projevily i v tom, že hned na podzim 2007 se v sestavě "své" 3. roty v rámci praporu účastnila mezinárodního cvičení PATHFINDER 2007. Organizační a logistické problémy, související se statusem jednotky, se řešily takříkajíc za pochodu, ale efektivně. Následně v rámci pravidelných cvičení se jednotka připravovala pro dosažení vysokého standardu výcviku, vyplývajícího z poslání 4. brigády rychlého nasazení. V roce 2008 splnila četa i své první bojové ostré střelby dle standardu 4. brn.

I přes existující fluktuaci je jednotka takřka neustále na plných stavech, což svědčí o velkém zájmu dobrovolníků z řad Aktivních záloh o službu v jednotce. Svým stupněm připravenosti se tak četa řadí mezi nejlépe připravené jednotky Aktivních záloh, schopná plnit kromě mírových úkolů i úkoly bojového charakteru.

V rámci 41. mech. praporu je jednotka dislokována v Žatci, kde je zařazena jako záloha velitele praporu v sestavě 3. mechanizované roty. 
41. mechanizovaný prapor je určen k plnění bojových a speciálních úkolů nejen při bezprostředním ohrožení státu, ale i v zahraničí. Prapor disponuje moderní technikou a výzbrojí, vyznačuje se manévrovací schopností a odpovídající palebnou silou. K jeho základní výzbroji patří bojová vozidla pěchoty (KOT Pandur II.) a minomety. Dle standardů 4. brn v sestavě praporu působí i průzkumná četa a družstvo odstřelovačů. Prapor z důvodu zachování vysokého stupně bojové připravenosti plní i ty nejnáročnější úkoly v různorodém terénu. Výcvik vychází z určení praporu a je založen na výborné fyzické připravenosti všech jeho příslušníků. Kromě tradičního výcviku vojáci musí zvládnout prvky bojového umění musado, základy slaňování, horolezectví, překonávání přírodních a umělých překážek, přesuny na velké vzdálenosti, vést boj jednotlivce i skupiny, pohybovat se a vést bojovou činnost v neznámém terénu ve dne i v noci.  (zdroj: www 4. brn, viz odkazy)
Jednotka je vystrojena a vyzbrojena dle standardů 41. mech. praporu. Současný věkový průměr jednotky je 30 let. Většina příslušníků jednotky má za sebou již několikaletou službu v rámci statusu aktivní zálohy. Řada příslušníků jednotky v minulosti prodělala kromě standardního výcviku a různých forem zvláštního výcviku i parašutistický výcvik, různé části speciální tělesné přípravy a bojových umění. Úkoly čety AZ vycházejí ze stejného standardu, jako úkoly profesionálních čet 3. roty.
Příslušníci jednotky jsou vyzbrojeni útočnou puškou CZ 805 Bren příslušných modifikací, odstřelovacími puškami SVDN-1, kulomety UK-59, pistolemi CZ 75 Phantom, pancéřovkou RPG-7. Zbraně jsou vybaveny příslušnými zaměřovacími přístroji pro denní i noční střelbu. Výstrojní doplňky jednotky jsou dle standardu 4. brn. K podpoře bojové činnosti jednotka používá bojová vozidla pěchoty KOT Pandur - II.