Cvičení - Žatec 19 - 23.3.2018

V týdnu od 19.3. do 23.3.2018 proběhlo druhé cvičení naší roty. Sjelo se nás celkem 53, bohužel i nás zasáhla chřipková epidemie. Pondělní ráno začalo obvyklým nástupem celé roty na nástupišti, kde byla provedena docházka a obeznámení s obsahem týdenního výcviku, následně jsme se odebrali směrem na posádkovou ošetřovnu, kde proběhly vstupní prohlídky. Všichni jsme byli uznáni způsobilými vykonat vojenské cvičení. Dalším bodem dopoledního programu, byla následně pořadová příprava, kdy se začínalo od družstev, přes čety až po rotu, nástupové tvary, vystupování z tvaru a mnoho dalších pořadových cviků. Čas plynul docela rychle a už tu byl oběd a po něm různá školení, jako např. BOZP, během těchto školení nás navštívil velitel praporu pplk. Líbal. Po školeních jsme se odebrali do „zbrojáku“ nafasovat přidělené zbraně a poté až do večera prováděli nácviky se zbraněmi, jako bezpečnostní stereotyp, bojové přebití, taktické přebití, činnost na povel k boji a různé další procedury potřebné k dokonalému sžití se zbraněmi CZ-805 Bren a Pi-82, procvičovali jsme tak důsledně, že tu najednou bylo 20:30, my odevzdali zpět zbraně a přesunuli se na posádkovou ubytovnu, kde jsme si až do 22h opakovali věci potřebné k činnosti v poli.
Úterní ráno nás vítalo svou mrazivou podobou, již v 7:00 ráno stojíme u „zbrojáku“ a přebíráme si zbraně, poté fasujeme stravu, ti co mají CLS kurz se přesouvají na tzv. refresh a minometka, až na její družstvo bojové podpory, odchází na výcvik s minomety. O výcviku minometné čety se dozvíte později. My ostatní jsme se odebrali na posádkové cvičiště, kde čety byly obeznámeni s Pandurem a poté po družstvech opakovali základní drilly od výcviku jednotlivce až do taktiky družstva a součinnosti roje s KBVP Pandur II, převážně sesednutí, nasednutí apod. Po obědě pokračujeme ve výcviku a kolem 15:30 se k nám připojují CLSáci a minometná četa, dále pokračujeme ve výcviku až do 18:30, kdy se rota rozmísťuje mimo boj a připraví se na přespání venku, počasí je v noci proměnlivé, fouká svěží vítr, chumelí a teploty padají k mínus devíti stupňům Celsia.
Středeční ráno se přesouváme vyzvednout stravu na další den, poté rychle zpět na Pereč, kde již na nás opět čeká KBVP a pro minometnou četu Tatra 815-7 PRAM s minomety 120mm PRAM-L. Výcvik opět obsahuje opakování z předešlého dne, plus mnohé další prvky, jako reakci na kontakt, určování pozice protivníka apod. Druhá četa cvičí s KBVP a celé dopoledne probíhá ve svěžím tempu až do oběda. Po obědě pokračujeme dále a s využitím cvičné munice reagujeme na nástřely družstev ze všech možných směrů. V 15:30 se připojuje minometka cvičí to co zbytek roty až do 18:30, kdy se přesouváme do kasáren a čistíme zbraně, před zítřejšími střelbami, velitelé družstev obdrželi materiály a mapy a musí zpracovat bojový rozkaz pro svá družstva na zítřejší den. Poté se přesouváme na ubytovnu.
Čtvrtek ráno, pro některé po probdělé noci strávené psaním bojových rozkazů, vstáváme v 4:30, abychom byli v 5:00 ve zbrojním skladu, vyzvedneme zbraně, poté kolem 7:00 nasedáme na přistavené Tatry 810 a vyrážíme směr posádková střelnice Vršovice. Po příjezdu na střelnici byl proveden nástup, poučení a rozdělení na jednotlivá stanoviště, poté započaly střelby. Na jednom stanovišti se procvičují střelby z útočné pušky na terče z různých pozic (klek,leh, apod.), na druhém střelby z pistole na terč a na třetím tzv. sušení a drillování bezpečné manipulace se zbraněmi. Počasí je klasické, fouká studený vítr, občas chumelí, celý den je pod mrakem. Jakmile má celá rota odstříleno, tak se přesouváme směr posádkové cvičiště, kde probíhá další bod výcviku, příprava plastických stolů družstvem a následné vydání bojového rozkazu veliteli družstev svým podřízeným. Instruktoři poté vyhodnocovali zpracování plastických stolů i jednotlivá vydání bojových rozkazů. Následně proběhlo vyčištění zbraní, jejich kontrola a odevzdání.
Týden utekl jako voda a už je tu pátek a klasická výstupní lékařská prohlídka, po ní vrácení materiálu, finální nástup, rozloučení s kamarády a odjezd po obědě domů.
Příslušníci roty AZ 41.mpr.