Cvičení - Velitelská příprava 15 - 19.01.2018

Cvičení roty AZ – leden 2018 
První cvičení roty v tomto roce se neslo v duchu velitelské přípravy, detailně zaměřené na velitele družstev. Konalo se od 15.1.2018 do 19.1.2018 a zúčastnilo se ho 12 vojáků. Vše začalo standartním pondělním ranním nástupem v 7:00 na nástupišti. Po provedení kontroly docházky jsme se odebrali na vstupní lékařské prohlídky, po kterých jsme se opět setkali na nástupišti a zopakovali si pořadovou přípravu. Po pořadové přípravě následovala cesta na učebnu, kde probíhala výuka s námětem organizace, sestavy a pohyb družstva, doplněná praktickými zkušenostmi našeho výcvikového instruktora. Po obědě v odpoledních hodinách jsme dále pokračovali manévry a drily družstva, na které jsme plynule navázali topografickou přípravou. Ta obsahovala jak teoretickou, tak praktickou část, kdy velitelé plnili zadání a vyhledávali pozice na mapě odečítali azimuty a učili se vytěžit maximum informací z mapy. Vše pokračovalo dál do pozdních odpoledních hodin, kdy přišla na řadu organizace spojení vlastních jednotek. V úterý ráno jsme sehráli bojovou hru tzv. „Wargaming“, kdy se na mapě prováděli bojové modelové situace za pomocí modelů techniky a vojáků, kde každý velitel měl prostor na realizaci zadání. Zde byl každý manévr vyhodnocen, tak aby se odladily případné chyby. Poté proběhlo seznámení s TTD KBVP Pandur II. Po obědě následovala střelecká příprava zaměřená na nácviky se zbraní, tak aby každý velitel správně vedl výcvik svých podřízených. Pro zpestření proběhla i soutěž v rychlosti přebíjení a odstraňování simulovaných závad na zbrani. Pak jsme se přesunuli na učebnu a pokračovali v teoretické přípravě na téma družstvo v obraně atd. Ve středu jsme začali bojovým rozkaze družstva a celý den se vedl v tomto duchu. Učili jsme se, jak tvořit bojový rozkaz, jak zpracovávat tento rozkaz od nadřízeného celku, jak vytvořit plastický stůl a vydat rozkaz podřízeným. V odpoledních hodinách jsme si na posádkové cvičišti ukázali, jak takový vzorový plastický stůl vypadá a jak se u něj vydává bojový rozkaz. Poté jsme obdrželi zadání a do druhého dne jsme měli za úkol vypracovat bojový rozkaz pro jednotlivá družstva. Ve čtvrtek ráno jsme byli rozděleni na 3 skupiny, kde si každá skupina vytvořila plastický stůl, u kterého pak proběhlo vydání bojového rozkazu družstvu. Počasí nám moc nepřálo, střídavé sněžení s deštěm a silným větrem obohatilo situaci o zajímavý prvek. Každý velitel si během dne vydal bojový rozkaz, který byl následně vyhodnocen naším instruktorem, tak aby se odladili nedostatky a my se naučili daný proces zvládat. V pátek jsme najednou zjistili, že to uteklo jako voda. Brzy ráno jsme se přesunuli na výstupní prohlídky do posádkové ošetřovny. Po prohlídkách jsme odešli do parku vojenské techniky, kde jsme se seznámili s KBVP Pandur II. Bylo nám ukázáno a vysvětleno co a jak funguje, jaké funkce plní velitel osádky, střelec a řidič. Pak už následoval oběd, poslední nástup, rozloučení a odjezd domů. des. M. J.