Cvičení Doupov - listopad 23.11. - 27.11.2015

Žatecká četa AZ v zimní obraně Doupova

            Sychravé zimní počasí zkoušelo ve VVP Hradiště ve dnech 23. - 27. listopadu 2015 četu AZ 41. mechanizovaného praporu, během jejího nejdůležitějšího cvičení v tomto výcvikovém roce. Jednalo se o bojové ostré střelby na téma četa v obraně. Podmínky záložákům příliš nepřály – počet nastoupivších příslušníků jednotky na cvičení byl ovlivněn problémy s některými zaměstnavateli a nemocností. Docházelo tak i pro velitele čety ke kumulaci některých dalších funkcí. Vojáci čety AZ také uvítali v úterý a ve středu mezi sebou velitele praporu, který se přijel podívat na jejich  výcvik. Příčiny určitých nedostatků odstraňoval na základě svých bohatých zkušeností a znalostí na místě a věnoval se rovněž obětavě osobně vysvětlování některých nejasností a nepřesností. Pro celou jednotku to byl velmi vítaný přínos, za který byli všichni dobrovolníci jednotky vděčni. V minulém roce jednotka splnila bojové ostré střelby v obraně, na stupni družstva. Nyní ji čekalo prověření o stupeň vyšší, na stupni četa.

            Po nezbytném nácviku a kontrole sladěnosti při taktickém námětu zaujetí, vybudování a obrany opěrného bodu čety v oblasti Obrovické hory proti nepříteli v síle mechanizované roty s BVP-II, kdy nezbytné budování okopů v namrzlé půdě šlo o poznání obtížněji, než v letních měsících, se přiblížil den střeleb. Předtím byl samozřejmě vydán rozkaz velitele čety, následně velitelů družstev nad vytvořeným plastickým stolem.

            Ve čtvrtek v 5:45 již byla četa v pohotovosti připravena s materiálem. Následně odjížděla v mlhavém a chladném ránu zaujmout dle vydaného bojového rozkazu své vytyčené pozice obrany na Ovčím vrchu. Dle taktického námětu postupoval nepřítel v síle mechanizovaného praporu od Karlových Varů ve směru na Podbořany a dále na Prahu. Četa AZ tvořila pravé křídlo obrany 3. mechanizované roty, která byla na středu obrany 41. mechanizovaného praporu. Dle zpravodajských informací se předpokládal v úseku jejího opěrného bodu útok nepřátelské mechanizované roty, vyčleněné pro postup ve směru na Ovčí vrch a dále na Tureč. Po velitelském průzkumu byla zaujata družstvy obrana, i s vybudováním předsunutého minového protitankového pole. Situaci však silně komplikovala hustá mlha, snižující viditelnost na zhruba 50 metrů. Jednotka to využila k pokračování v budování pozic a celkové přípravě na boj. Následně velitel čety mohl hlásit nadřízenému stupni pohotovost palebného systému.

            Po zvednutí mlhy začal útok nepřítele, který nejprve poslal průzkum. Na rozkaz velitele čety se jednotka kryla a odhalený průzkum pouze monitorovala, bylo nutné zamezit co nejdéle rozkrytí linie obrany. Následně nepřítel vyslal první BVP, která se opatrně přibližovala. Jednotka nechala první BVP přibížit zhruba na 500 metrů a teprve potom byl vydán velitelem čety rozkaz k palbě. Mezitím se totiž zpoza horizontu již totiž vysunuly i hlavní nepřátelské síly. Postup BVP podporovalo i množství skupin pěchoty. V nastalé situaci byly jednotlivé cíle v sektorech družstev postupně likvidovány. Tlak nepřítele (simulovaný zvedanými terči) sílil a i přes jeho vyčerpání sil se přiblížil až k pozicím družstev. Došlo tedy následně i na ruční granáty, kterými byly zbytky skupin pěchoty likvidovány a nepřítel se stáhl.

            Celý průběh plnění úkolu byl po celou dobu bedlivě monitorován a hodnocen skupinou rozhodčích. Hodnotilo se vše, jak taktika, tak průběh spojení, řízení boje a samozřejmě střelecké výsledky. Celkové hodnocení dopadlo kladně a četa AZ tak splnila bojové ostré střelby v daném tématu na stupni čety, i přes některé bodové ztráty, které utrpěla.

            Cvičení bylo pro všechny velmi přínosné a ukázalo množství procesů, které je potřeba v tomto náročném cvičebním tématu dále zdokonalovat, usilovně na nich dále pracovat a rozvíjet.

(zapsal: por. Mgr. Bc. Pavel Kuthan, velitel čety AZ 41. mpr)