Cvičení - Žatec 22.2 - 26.2.2016

Ve dnech 22. – 26. 2. 2016 absolvovala četa AZ 41. mechanizovaného praporu Žatec své první letošní cvičení. Mužstvo a velitelé byli v rámci cvičení odděleni a kromě jednoho dne, který strávili společně na střelnici a pěším přesunem zpět do kasáren v Žatci, měli rozdílný program. Pro mužstvo byl připraven kurz 1. pomoci v poli, který byl pojat jako příprava na kurz CLS (Combat Lifesaver). Vojáci se během celého týdne učili aplikovat v praxi algoritmus C-A-B-C, jehož nácvik probíhal v několika fázích. Nejprve bylo potřeba začít teoretickým základem, na kterém se poté dalo stavět v praktických nácvicích. I přes relativně málo času (ve výcvikovém týdnu se cvičení reálně věnují cca 3,5 – 4 dny) se vojáci seznámili se všemi základními pomůckami, potřebnými pro jednotlivé fáze algoritmu. Naučili se tak aplikovat turniket/zaškrcovadlo, nosní vzduchovod, hrudní chlopeň a dekompresní jehly, tlakové obvazy, dlahy, izotermickou fólii atd. Nácviky probíhaly co možná nejvíce prakticky. Nejprve se pomalu, v klidu a bez pomůcek procvičovaly jednotlivé fáze algoritmu. Postupně se přidávaly pomůcky, fingovaná zranění, taktická výstroj i časová tíseň a celý algoritmus se už řešil komplexně a vcelku. Velitelé mezitím procvičovali pohyb vojáka po bojišti, taktiku, přípravu na vydání bojového rozkazu a završili bojovou hrou na plastickém stole. Jak již bylo zmíněno výše, vojáci obou skupin se na jeden den spojili a absolvovali zaměstnání ze střelecké a topografické přípravy. Na střelnici všichni příslušníci čety trénovali střelbu z pistolí CZ 75 SP-01 Phantom a útočných pušek CZ 805 Bren v různých střeleckých pozicích (vstoje, vysoký klek, nízký klek, vleže, s oporou, za chůze vpřed i vzad). Důraz byl kladen zejména na správnou manipulaci se zbraněmi (práce se spouští, správné držení zbraně, přebíjení, činnost na povely atd.). Ze střelnice se poté vojáci, rozděleni do svých organických družstev, vydali na zhruba třicetikilometrový pěší přesun v taktické ústroji zpět do žateckých kasáren. Na závěr je třeba velmi poděkovat instruktorům, kteří se vojákům čety AZ snažili předat co nejvíce informací, vědomostí a vlastních zkušeností.